Ukens politiske sak

Boliger

Oslo kommunes utleiepolitikk var tema i valgkampen blant de rødgrønne. De kritiserte høyrebyrådet for å bedrive en knallhard boligpolitikk hvor de tok ut utbytte. Men hvordan står det til under det rødgrønne byrådet?

I deres byrådserklæring heter det: vil «gjennomgå husleie og utbyttepraksis for kommunens leieboliger».

Under de rødgrønne har utbyttekravet økt med 15 millioner, og vedlikeholdetterslepet øker.

Demokratene reagerer kraftig på byrådets boligpolitikk. De kjøper opp boliger på vestkanten og gir de til andre lands borgere, mens byens vanskeligstilte borgere får dårligere og færre boliger. Vi krever innvandringsstopp til hovedstaden inntil bolignøden for byens borgere er løst.